Uz sākumlapu
Zviedrija
Somija
Lietuva
Latvija
Igaunija
Norvēģija
Mainīt valodul:
Sveiki! Pirmo reizi sportfoto.com mājaslapā? Lasi, kā sportfoto.com darbojas »

Lietošanas noteikumi

1. sportfoto.com vidē reģistrējies fotogrāfs apliecina, ka viņa augšupielādēto fotogrāfiju autortiesības nepieder nevienam un fotogrāfijas nav nokļuvušas viņa īpašumā nelikumīgi.

 

2. Ja trešā puse izsaka pretenzijas par fotogrāfa augšupielādēto fotogrāfiju autortiesībām, tad pretenzijas tiek adresētas konkrētajam fotogrāfam, kurš augšupielādēja uzņēmumus, un  sportfoto.com komandai ir tiesības izņemt fotogrāfijas no vides.

 

3. Fotogrāfs piekrīt, ka sportfoto.com vide var viņa augšupielādētās fotogrāfijas lietot un apstrādāt, sekojot labai praksei, neprasot šim nolūkam autora piekrišanu.

 

4. sportfoto.com vide apņemas publicēt fotogrāfijas autora vārdu konkrētās fotogrāfijas detalizētā skatā.

 

5. Fotogrāfs piekrīt, ka viņa augšupielādētā fotogrāfijas var izmantot dažādos mēdiju izdevumos (drukas izdevumos, interneta vidē). Fotogrāfijas izmantošanas gadījumā konkrētais izdevums apņemas publicēt arī uzņēmuma autora vārdu. Fotogrāfijas izmantošanas gadījumā dažādos mēdiju izdevumos autors gūst ienākumus, pamatojoties uz vispārējo cenu shēmu.

 

6. Fotogrāfs piekrīt tam, ka viņa augšupielādētos uzņēmumus konkrēto sacensību rīkotājs var izmantot savā labā. No sacensību rīkotāja puses par izmantotajām fotogrāfijām fotogrāfam peļņa netiek maksāta. Attiecīga informācija par fotogrāfiju izmantošanu tiek atspoguļota fotogrāfa ienākumu sarakstā.

 

7. Autors var sportfoto.com vidē augšupielādētās fotogrāfijas izplatīt un izmantot arī citos kanālos. sportfoto.com vide neuzliek šāda veida ierobežojumus.

 

8. sportfoto.com vide samaksā fotogrāfam 50% (iekļauts PVN) no fotogrāfijas/preces pārdošanas ienākuma. Ja fotogrāfs ir juridiskā persona, tad samaksa tiek pārskaitīta atbilstoši iesniegtajam rēķinam. Ienākumu izmaksas fotogrāfam tiek veiktas par fotogrāfa atbilstoši izvēlēto periodu, mazākas summas par 20 € netiek izmaksātas. Visa noteiktā brīdī nopelnītā peļņa tiek izmaksāta vienā reizē. Par jau samaksātām fotogrāfijam nevar pieprasīt jaunu izmaksu.

 

9. Fotogrāfijas cena nav fiksēta un Sportfoto OÜ atstāj sev tiesības mainīt to cenu, par to iepriekš nepaziņojot.

 

10. Fotogrāfs apstiprina, ka ir iepazinies ar fotogrāfiju cenu veidošanas noteikumiem un viņam nav pretenziju sakarā ar cenu noteikšanu.

 

11. No fotogrāfa puses augšupielādētās fotogrāfijas tiek pārskatītas 2-3 darbdienu laikā un pēc tam tās tiek publicētas. Izņēmuma gadījumos (daudz sacensību vienā periodā utt.) pārskatīšana var notikt ilgākā laika posmā. Pirmkārt tiks pārskatītas fotogrāfijas no tikko notikušajām sacensībām. Tādu fotogrāfiju, kas ir pievienotas jau pie agrāk notikušajām sacensībām (vecākas par 2 nedeļām), pārskatīšana var ilgt līdz 2 nedēļām.

 

12. Visas problēmas, strīdi un pārpratumi tiek mēģināti risināt pirmkārt starp pusēm savstarpējo sarunu ceļā. Ja puses nepanāk vienošanos, tad problēmas tiks risinātas tiesā.

Iepirkuma grozs

Iepirkuma grozs ir tukšs

Pasūti paziņojumus

Pievienojoties ar paziņojumu sistēmu, Tev tiks nosūtīts paziņojums katru reizi, kad vidē tiks pievienota fotogrāfija par Tevi.
Vārds un uzvārds:
Tava e-pasta adrese: